Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Om Planstrategi 2015 Siden sidste kommuneplan

Læsevejledning
Hvad er en planstrategi?
Lokal Agenda 21
Siden sidste kommuneplan
Vejen til næste kommuneplan
Miljøvurdering
 

Siden sidste kommuneplan

Her finder du en oversigt over den overordnede planlægning, der er foregået i Syddjurs Kommune, siden Kommuneplan 2013 blev vedtaget. Oversigten er påkrævet i alle planstrategier jævnfør planloven.

 

Kommuneplantillæg – nye rammer

Der er ved offentliggørelsen af planstrategien vedtaget 10 tillæg til Kommuneplan 2013, som har haft til formål at tilrette kommuneplanens rammer for mindre lokalområder:

Titel

Vedtagelsesdato

Tillæg nr. 01, Rekreativt område, Stubbe Søvej 15 (Ree Park)

17-12-2014

Tillæg nr. 03, Boligområde ved Frederikslundvej i Ryomgård

26-02-2014

Tillæg nr. 04, Erhvervsområde ved Lerbakken, Følle

25-02-2015

Tillæg nr. 05, Erhvervsområde ved Sjellebrovej i Lime (Vilomix)

27-08-2014

Tillæg nr. 06, Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke

25-06-2014

Tillæg nr. 08, Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgaard

25-02-2015

Tillæg nr. 09, Rekreativt område, Nappedam Bådehavn

26-11-2014

Tillæg nr. 10, Område til offentligt formål, Idrætshal, Bibliotek og Byens Hus i Kolind

17-12-2014

Tillæg nr. 11, Boligområde ved Eskerodvej, Hornslet

28-01-2015

Tillæg nr. 14, Boligområde ved Herredsvej, Hornslet - Vendehøj II

25-02-2015

 

Endvidere er Tillæg nr. 13, Område til rekreative formål ved Fuglsø, Natur- og Friluftscenter Karpenhøj vedtaget som forslag den 28. januar 2015 og fremlagt til offentlig debat i perioden 3. februar 2015 til 31. marts 2015.

Klimatilpasningsplan 2014 – Tillæg nr. 7

Klimatilpasningsplan 2014 blev vedtaget som Tillæg nr. 07 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Klimatilpasningsplanen reviderede kommuneplanens målsætninger og retningslinjer for arbejdet med klimatilpasning i Syddjurs Kommune.

Potentielle økologiske forbindelser – Tillæg nr. 12

I Tillæg nr. 12 til Sddjurs Kommuneplan 2013 udpegede byrådet potentielle økologiske forbindelser i kommunen og vedtog en retningslinje for anvendelsen af dem. Udpegningen viser, hvor de eksisterende økologiske forbindelser, også kendt som spredningskorridorer for dyr og planter, kan udbygges for at styrke sammenhængen mellem eksisterende naturområder.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk