Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Om Planstrategi 2015 Miljøvurdering

Læsevejledning
Hvad er en planstrategi?
Lokal Agenda 21
Siden sidste kommuneplan
Vejen til næste kommuneplan
Miljøvurdering
 

Planstrategi 2015 miljøvurderes ikke

Syddjurs Planstrategi 2015 skal ikke miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, da den ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

 Lov om miljøvurdering af planer og programmer

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk