Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Om Planstrategi 2015 Lokal Agenda 21

Læsevejledning
Hvad er en planstrategi?
Lokal Agenda 21
Siden sidste kommuneplan
Vejen til næste kommuneplan
Miljøvurdering
 

Lokal Agenda 21

Syddjurs Kommune skal hvert fjerde år udarbejde en Lokal Agenda 21-strategi, hvor der redegøres for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. 

Syddjurs Kommunes strategier og målsætninger for lokal Agenda 21-arbejdet udgøres tilsammen af kommunens Klimaplan 2012, Affaldsplan 2009-2020, Kommuneplan 2013 og Planstrategi 2015.

Med Planstrategi 2015 vil byrådet fremme en bæredygtig udvikling i kommunen, der er afbalanceret mellem hensyn til økonomi, mennesker og miljø. Lokal Agenda 21 behandles ikke som selvstændigt tema i Planstrategi 2015. Bæredygtighedstanken ligger i stedet til grund for de fleste af de andre temaer.

Planstrategien arbejder i sig selv helhedsorienteret med udviklingen og lægger op til en stadigt mere aktiv rolle for erhvervslivet og civilsamfundet i kommunens udvikling.

Lokal Agenda 21 og loven

Redegørelsen for arbejdet med lokal Agenda 21 i kommunen skal ifølge planloven indeholde oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet med kommunens udvikling, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet. Den skal samtidig indeholde byrådets politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder:

  1. Mindskelse af miljøbelastningen,
  2. fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
  3. fremme af biologisk mangfoldighed,
  4. inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og
  5. fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.
 

Planloven om lokal Agenda 21

Naturstyrelsen om lokal Agenda 21

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk