Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Om Planstrategi 2015 Hvad er en planstrategi?

Læsevejledning
Hvad er en planstrategi?
Lokal Agenda 21
Siden sidste kommuneplan
Vejen til næste kommuneplan
Miljøvurdering
 

Hvad er en planstrategi?

Planstrategi 2015 er byrådets strategi for kommunens udvikling i de kommende år. Den bygger på byrådets Vision 2014 og sætter rammerne for udarbejdelsen af Kommuneplan 2016 og flere andre af kommunens planer og politikker.

I planstrategien tager byrådet udgangspunkt i den nuværende Syddjurs Kommune og ser fremad imod, hvor vi gerne vil hen, og hvordan vi kommer dertil. Planstrategien bliver på den måde et overordnet styrings- og udviklingsredskab for hele kommunen.

Planstrategien og kommuneplanen

Planstrategi 2015 omsættes efter vedtagelsen til konkrete målsætninger, retningslinjer og rammer for kommunens fysiske udvikling i Kommuneplan 2016. Kommuneplanen er en fysisk plan, hvor der bl.a. reserveres arealer til byudvikling og grønne områder, udpeges særligt vigtige natur- og landskabsområder, mulige områder til vindmøller og biogasanlæg og meget andet. Indtil Kommuneplan 2016 er endeligt vedtaget, er Kommuneplan 2013 gældende.

Byrådet offentliggør i planstrategien alle de større ændringer, der skal indarbejdes i den nye kommuneplanen. I minimum otte uger efter offentliggørelsen kan borgere, foreninger og virksomheder indsende bemærkninger og idéer til ændringerne, inden kommuneplanen udarbejdes. Hvis der opstår behov for andre større ændringer til kommuneplanen efter planstrategien er offentliggjort, skal kommunen i en såkaldt foroffentlighedsfase give offentligheden mulighed for at komme med forslag til planlægningen inden udarbejdelsen af et tillæg til kommuneplanen påbegyndes.

Planstrategien og loven

Byrådet skal efter planloven vedtage en planstrategi i løbet af de første to år af den fireårige valgperiode. Alle landets kommuner skal altså vedtage en planstrategi inden udgangen af 2015. I de næste to år udarbejder byrådet en ny kommuneplan på baggrund af planstrategiens anvisninger. Alle kommuner skal vedtage en ny kommuneplan inden udgangen af 2017.

En planstrategi skal ifølge planloven indeholde;

  • byrådets vurdering af og strategi for udviklingen,
  • beskrivelse af den overordnede planlægning, der er gennemført siden den seneste kommuneplan blev vedtaget, og
  • byrådets beslutning om, hvorvidt den næste kommuneplan skal revideres i sin helhed eller indenfor udvalgte temaer.
 

 Planlovens §23 a om planstrategier

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk