Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Natur, kultur og landskab Landskab

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
  Natur
  Landskab
  Kulturarv
  Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
 

Landskab

Der er storstilede landskaber spredt ud over hele Syddjurs. Så godt som alle danske landskabstyper er at finde indenfor kommunegrænsen, og de geologiske forhold er helt unikke. Overalt fortæller landskabet historien om de enorme gletchere, der bevægede sig ind over Danmark i istiden for mange tusinde år siden: Den kan læses i bakkedragene, den flade flodslette mod nord, tunneldalene, dødishullerne og de mange andre spændende landskabselementer.

Landskaberne er med deres skønhed og massevis af oplevelsesmuligheder en stor styrke for Syddjurs Kommune i forbindelse med både bosætning og turisme. De sætter scenen for hverdagslivet, hvor man kan nyde en fantastisk udsigt fra hjemmet, arbejdspladsen eller på vejen til og fra daglige gøremål, og de indbyder i høj grad til en aktiv livsstil eller ferie. Bakkerne er oplagte til en vandre-, løbe- eller cykeltur, Nationalpark Mols Bjerge og Ebeltoft har fantastiske forhold til mountainbiking, og den 145 km lange kyst kan blandt meget andet bruges til badning, kajakroning eller surfing.

Byrådet ønsker, at historien og mulighederne i landskabet synliggøres og formidles i endnu højere grad end i dag med henblik på at styrke bosætning og turisme i kommunen.

Med landskabernes mange muligheder følger dog også udfordringen med at bevare deres særpræg, så de fremover kan blive ved med at komme borgere, gæster, erhvervslivet og kommunen som helhed til gode. I store områder i Syddjurs Kommune skal vi være ekstra opmærksomme på de landskabelige og geologiske interesser, når vi skal bygge om, udvide eller byudvikle. Udvikling kan stadig lade sig gøre i de særlige landskaber, men det kan kræve specielle landskabelige hensyn og tilpasning af projekterne, så det kan lykkes. Sagsbehandlingen i disse sager sker i en helhedsorienteret afvejning mellem udviklingsbehov og -ønsker og landskabets kvalitet og særpræg i det konkrete område. 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk