Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Natur, kultur og landskab Kulturen i Syddjurs

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
  Natur
  Landskab
  Kulturarv
  Kulturen i Syddjurs
  Kulturhovedstad 2017
  Kulturens Huse
  Børnekultur
  Events
Det innovative Syddjurs
 

Kulturen i Syddjurs

Byrådet satser på kulturen i Syddjurs – ligesom kulturinstitutionerne og de lokale borgere og ildsjæle gør det. Målet er at sikre gode kulturoplevelser til kommunens borgere og turister, ligesom kulturen skal styrke kommunens image og være en drivkraft i den strategiske udvikling af Syddjurs Kommune generelt.

Syddjurs Kommune rummer allerede i dag et stærkt og levende kulturliv med et stort og meget forskelligartet kulturudbud – mange ligger i vores kulturarv, mange andre er forankret i projekter rundt i hele kommunen. Byrådet ønsker at pleje og ud­bygge netværk mellem kulturlivet, foreningslivet, uddannelsesinsti­tutionerne, erhvervslivet m.fl., så satsningen på kultur smitter af på bosætning, på turisme og på erhvervslivet.

Syddjurs Kommune har siden 2009 været en aktiv medspiller i udvikling af kulturaftaler mellem Kulturministeriet og de seks østjyske kommuner i Kulturring Østjylland, og i 2011 besluttede byrådet at tilslutte sig Kulturhovedstadsprojektet Aarhus som kulturhovedstad 2017 sammen med de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Syddjurs Kommune vil fortsat være en aktiv medspiller i disse samarbejder for at sikre optimal synliggørelse af alle de gode tilbud og af Syddjurs som kommunen med de mange gode steder og oplevelser.

Særligt ønsker vi at sætte fokus på kvaliteten og engagementet i de lokale kulturtilbud og at synliggøre den lokale kunst og kunsthåndværk.

Kulturen i byudviklingen

Syddjurs Kommune er et udpræget bosætnings- og arbejdskraftsopland for det østjyske vækstcenter. Syddjurs Kommune ønsker at være kendt for at være et sted, hvor kulturen og fritidslivet er med til at skabe rammerne om det gode liv. Kulturen skal synliggøre og udvikle kommunens unikke kvaliteter som bosætningsområde, ligesom kulturen skal være en strategisk drivkraft i byudviklingen.

Særligt bibliotekerne i de fire ’biblioteksbyer’ i Syddjurs Kommune har forudsætningen for at være en markant drivkraft i udviklingen af byerne i Syddjurs. Dels er bibliotekerne kommunens bærende kulturinstitution og kulturens forlængede arm i lokalsamfundene. Dels er bibliotekerne ikoniske byggerier, der hver især allerede nu spiller en betydelig rolle i udviklingen af de enkelte byer og fremadrettet vil komme til at spille en endnu mere betydende rolle - ikke mindst i kraft af de byrum, der knytter sig til bibliotekerne. Byrum, hvor bibliotekerne nogle steder vil dele funktioner med foreninger, erhverv og andre institutioner, og byrum hvor udearealerne i tilknytning til biblioteket alle steder spiller en betydelig rolle for livet og aktiviteterne i byen. 

Byrådet vil frem til 2017 prioritere:


 

Kulturkommune.dk - Syddjurs Kommunes kulturportal

Syddjurs Kommunes Kulturpolitik frem mod 2020

Kultur og fritid på Syddjurs Kommunes hjemmeside 

Kulturhovedstad 2017

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk