Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Natur, kultur og landskab Kulturarv Kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
  Natur
  Landskab
  Kulturarv
  Kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger
  Kystkulturen
  Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
 

Udpegning af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger

Syddjurs Kommune er beriget med nogle helt særlige og enestående bygninger og kulturmiljøer - nogle i tilknytning til de større bymiljøer, nogle i tilknytning til landsbyerne og andre beliggende i det åbne land. Disse bygninger og kulturmiljøer er en værdifuld arv, der er med til at skabe rammen om det gode liv for borgerne og fastholde kommunen som en attraktiv bosætnings- og turistkommune.  Ligeledes er bevaring og vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer medvirkende til at give et område identitet, og fastholde og tiltrække nye borgere, ligesom indsatsen har betydning for ejendommenes værdistigning - både for den pågældende bygning, men ikke mindst for området som helhed. 

Nogle af disse bygninger og kulturmiljøer er delvist beskyttet gennem tidligere udpegninger og bevarende lokalplaner. Vi vil i forbindelse med det kommende kommuneplanarbejde fortsætte og revidere udpegningen af kulturmiljøerne i Syddjurs Kommune, og hvor det er ønskeligt ligeledes udarbejde bevarende lokalplaner. Ligeledes ønsker vi at fortsætte udpegningen af bevaringsværdige bygninger i hele kommunen.

Dette skal ikke ske for at beskytte og forhindre kulturmiljøerne og bygningerne mod udvikling, men for at sikre og udnytte de særlige potentialer for udvikling, der ligger i disse kulturmiljøer. Eksistensen af autentiske og identitetsskabende bymiljøer og bygninger er en betydelig faktor for vækst og udvikling. Sådan som vi eksempelvis kender det fra Ebeltoft hvor det gamle, bevarede købstadsmiljøs betydning for turismen og bosætningen i området næppe kan overvurderes

 

Udpegningen af kulturmiljøerne og bevaringsværdige bygninger er et element i den i 2014 vedtagne bevaringsstrategi for Syddjurs Kommune. Med en opdatering af udpegningerne sikres det, at udpegningerne stemmer overens med de aktuelle stedlige forhold og de nuværende ønsker til udpegningen og forholdet mellem benyttelse og beskyttelse.

 

 Bevaringsstrategi for Syddjurs Kommune

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk