Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Natur, kultur og landskab Kulturarv Kystkulturen

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
  Natur
  Landskab
  Kulturarv
  Kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger
  Kystkulturen
  Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
 

Kystkulturen

Syddjurs Kommune er beriget med en 137 km lang kystlinje, et storslået landskab og en velbevaret kystkultur. Syddjurs Kommunes historie er derfor i udpræget grad kystkulturens historie.

Syddjurs Kommunes unikke kystlinje samt den nære beliggenhed til Aarhus, har således gennem tiden udviklet et helt særligt kystkulturmiljø langs kysterne, og de kulturhistoriske spor efter denne proces er i sjælden grad bevaret i form af de mange havne, pakhuse, badehoteller og anløbsbroer.

 

Dette velbevarede kystkulturmiljø udgør en oplagt ramme for en levendegørelse, og Byrådet ønsker, at kystens kulturhistorie synliggøres og formidles og anvendes aktivt i forhold til bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Dette skal ske ved dels at udnytte kystkulturarven som grundlag for produktudvikling i forhold til turister og besøgende. Dels ved at lade kystkulturen danne ramme om gæsternes, turisternes og den lokale befolknings oplevelse og læring.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk