Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Natur, kultur og landskab Kulturarv

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
  Natur
  Landskab
  Kulturarv
  Kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger
  Kystkulturen
  Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
 

 

Kulturarv

Syddjurs Kommune har som få andre fået en enestående kulturarv i vuggegave sammen med nærheden til landets næststørste by og vækstdynamo.

Kulturarven spiller en helt særlig rolle i Syddjurs Kommune, fordi den fortæller historien om vores fortid, og fordi den er et aktiv i arbejdet med at skabe en attraktiv bosætnings- og turismekommune. Det gælder i de større byer, og det gælder i landsbyerne og landområderne, hvor kulturarven er med til at give landsbyerne og landområderne mangfoldige identiteter og særpræg og dermed kan anvendes aktivt til glæde for bosætning, turisme og erhvervsudvikling.

Kulturarven omfatter bygninger som Rosenholm Slot, kirkerne, herregårdene, Kalø Slotsruin, Maltfabrikken i Ebeltoft, Fregatten Jylland, stationsbygningerne langs letbanen og de fredede bygninger rundt omkring i kommunen. Og den omfatter kulturmiljøer som Egil Fischers Ferieby, Kalkovnene i Birkesig, herregårdsmiljøerne og de mange velbevarede landsbymiljøer, købstadsmiljøet i Ebeltoft og den autentiske fiskerihavn, General Ryes Skanse, Sletterhage Fyr og ikke mindst kystkulturen med dens mange aftryk i form af havne, pakhuse, anløbsbroer og badehoteller.

Disse særlige kvaliteter skal beskyttes, bevares og udvikles samtidig med, at vi bygger videre på disse kvaliteter i forhold til både bosætning og turisme. Det betyder blandt andet, at vi i den strategiske byudvikling og ved udlæg af nye byudviklingsområder vil tage udgangspunkt i områdets identitet og historie. Netop ved at bygge på de eksisterende kvaliteter, når vi tilføjer nye udstykninger eller i videst muligt omfang tilpasser ny bebyggelse til den eksisterende bebyggelse i arkitektonisk udtryk og placering, sikrer vi en udvikling i pagt med de kvaliteter fortiden har givet os samtidig med, at vi dermed sikrer områdernes attraktivitet i forhold til bosætning og turisme.

Byrådet vil frem til 2017 prioritere:


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk