Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Natur, kultur og landskab

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
  Natur
  Landskab
  Kulturarv
  Kulturen i Syddjurs
Det innovative Syddjurs
 

Natur, kultur og landskab

Syddjurs Kommune rummer helt enestående natur, landskaber og kulturmiljøer i et omfang og en kvalitet som kun de færreste kan modsvare. Store dele af kommunen er udpeget som nationalpark netop på grund af de særlige istidslandskaber og naturområder. Hertil skal lægges aftrykkene fra en kystkultur, hvor havne, anløbsbroer, pakhuse, badehoteller og meget mere vidner om en særdeles stærk maritim historie, der i dag revitaliseres i nye former.

Disse særlige kvaliteter skal beskyttes, bevares og udvikles, og samtidig udnyttes fuldt ud i forhold til de særlige muligheder, de åbner for en fortsat udvikling af kommunen: Mulighed for bosætning for familier, der vil have nem adgang til de mange arbejdspladser i hele det østjyske vækstcenter, men samtidig vil bo i ekstraordinære naturskønne omgivelser. Omgivelser, der inviterer til en sund og aktiv livsstil og mulighed for mangfoldige og unikke udendørsoplevelser for både borgere og besøgende.

Naturen, kulturarven, landskabet og muligheden for det sunde og aktive liv skal tættere på borgerne og de besøgende i Syddjurs. Adgang og nærhed til naturen skal i højere grad indtænkes i byudviklingen og udpegningen af nye boligområder. Kendskabet til og forståelsen for naturen skal udbredes gennem en fortsat indsats for naturformidling, hvor byrådet i forbindelse med skolereformen ønsker at lade naturen blive et nyt klasseværelse - for vores egne elever såvel som for elever i andre kommuner. Kvalitet og sammenhæng i de små og store oplevelser skal øges med et langsigtet bæredygtigt og kommercielt sigte gennem bedre tilgængelighed, synlighed og information samt bedre faciliteter og service i tilknytning til udvalgte besøgsmål. Her skal vi særligt evne at se mulighederne i de digitale medier.

Syddjurs Kommune har ligeledes et stærkt og levende kulturliv med et væld af tilbud til børn, unge og voksne. Byrådet ønsker at synliggøre og bruge denne kultur strategisk som drivkraft i byernes og kommunens udvikling - blandt andet ved at styrke kommunens image, synliggøre vores mange potentialer/kvaliteter og tiltrække investeringer gennem deltagelse i samarbejder med aktører og projekter med høj eksponering. Vi arbejder allerede målrettet og strategisk med kulturudviklingen for at udnytte synergien i sammenhæng med projektet ”Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017” – en indsats der skal sætte sine spor i kommunen langt ud over 2017.

Udvikling gennem samarbejde

I mange tilfælde kan Syddjurs Kommune ikke skabe den ønskede udvikling indenfor natur- og kulturoplevelserne alene. Her vil vi tage initiativ til samarbejde med foreninger, organisationer og virksomheder, og styrke vores indsats for fundraising.

 

 

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk