Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Erhvervsudvikling og beskæftigelse Turisme Markedsføring

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Turisme
  Femmøller Strand og Egil Fischers Ferieby
  Velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge
  Udvikling af kystlinjerne på Djursland
  Markedsføring
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Markedsføring

Der skal sikres sammenhæng i den totale ferieoplevelse på Djursland. Det betyder, at Djursland som resort kontinuerligt skal udvikles og sælges via en palette af attraktive oplevelsesmuligheder med tilhørende udbud af bl.a. overnatningsfaciliteter, bespisning og detailhandel. Djurslands turisme skal desuden udvikles og afsættes med fokus på kvalitet i ferien. Det betyder høj tilfredshed og opfyldte ferieforventninger.

Kommunikationsindsatsen skal sikre en mangfoldighed i hele synliggørelsen af Djursland som kystferieområde. Det understøtter erhvervets samarbejde omkring markedsføringselementerne og det binder udviklingen af nedslagspunkter på Djursland sammen. Det er med til at differentiere kystproduktet i medierne og styrker områdets samlede brand.

Markedsføringsindsatsen skal udmøntes ved:

  • At Djursland med en palette af oplevelser og aktiviteter synliggøres og gøres yderligere attraktiv i forhold til at holde ferien hele året på Djursland
  • At Djurslands brand skærpes og benyttes bredt set
  • At Djursland bliver synlig på flere afsætningsplatforme og i salgsfremmende samarbejder
  • At der udvikles oplevelsespakker – blandt andet med fokus på de mange naturoplevelser i og omkring Nationalpark Mols Bjerge
 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk