Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Erhvervsudvikling og beskæftigelse Turisme Femmøller Strand og Egil Fischers Ferieby

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Turisme
  Femmøller Strand og Egil Fischers Ferieby
  Velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge
  Udvikling af kystlinjerne på Djursland
  Markedsføring
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Femmøller Strand og Egil Fischers Ferieby

Femmøller Strand er en kulturhistorisk og turismemæssig perle, og der pågår i disse år en række markante private investeringer i blandt andet nye spisesteder og overnatningsmuligheder i området. Investeringer, der allerede nu er med til at løfte området.

Samtidig har Realdania sammen med blandt andet N.C. Nielsens fond, LAG Djursland, Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune valgt at støtte og igangsætte en restaurering og færdigetablering af arkitekt og byplanlægger Egil Fischers helt unikke ferieby fra 1920rne. Formålet er på en gang at sikre bevaringen af et enestående kulturmiljø og samtidig aktivere det store turisme- og forretningspotentiale som Femmøller Strand rummer – med en sikring af kulturarven som grundlag for investeringer, nye arbejdspladser og øget indtjening i turismen. 

Egil Fischers Ferieby fra 1920rne har en enestående beliggenhed i hjertet af Nationalpark Mols Bjerge og var landets første planlagte område for en ferieby og rummer som kulturarv og bebygget miljø derfor et usædvanligt potentiale. Projektet indeholder to hovedspor: 

  • En genskabelse af Egil Fischers Ferieby som planlagt i 1920rne af Egil Fischer. 
  • Udvikling af oplevelsespladser ved Femmøller Strand og kysten, der skal både styrke sammenhængskraften mellem havet, kysten og det bagvedliggende bymiljø samt sikre udviklingen af turismen i såvel lokalområdet som den samlede Nationalpark Mols Bjerge. 
 

 Realdanias side om revitaliseringen af Egil Fischers Ferieby

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk