Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Erhvervsudvikling og beskæftigelse Turisme

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Turisme
  Femmøller Strand og Egil Fischers Ferieby
  Velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge
  Udvikling af kystlinjerne på Djursland
  Markedsføring
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Turisme

Turisme som erhverv har en stor betydning for det samlede Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets gæster og borgere. Turismens aktiviteter på Djursland svarer således til 8% af det samlede skatteprovenu i de to kommuner på Djursland. Dette er langt over gennemsnittet for Region Midtjylland på 3 %. Turismen betyder ligeledes attraktive oplevelser for områdets borgere og er med til at understøtte opretholdelse af servicefaciliteter og en varieret detailhandel i byerne. 

Gennem de seneste fem år har Syddjurs Kommune, Destination Djursland og Norddjurs Kommune med udgangspunkt i den fælles turismestrategi ”Vækst gennem oplevelser” arbejdet målrettet og strategisk på at udvikle turismen på hele Djursland. 

Strategien fokuserer blandt andet på at udvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder på Djursland. Disse skal gennem øget professionalisering, udvikling og samarbejde skabe mere handlekraftige feriemål. I Syddjurs Kommune er Ebeltoft, Femmøller Strand og det samlede Ebeltoft Vig-område sammen med området ved Nimtofte (Djurs Sommerland) udpeget som et særligt indsatsområde for produktudvikling og synliggørelse.

Den samlede indsats, der ligeledes omfatter en styrket markedsføringsindsats på de udenlandske nærmarkeder (Norge, Sverige, Tyskland og Holland), har på nuværende tidspunkt bidraget positivt til udviklingen af turismen på Djursland. Der er vækst i turismeforbruget på Djursland og positive vækstrater i overnatningstallene - efter flere års tilbagegang. Virksomhederne – herunder attraktionerne på Djursland oplever vækst, og der investeres markant i produktudvikling. Byrådet vil sikre, at den positive udvikling fortsætter i de kommende år.

Styrket turismesamarbejde i Østjylland

Hvis der skal skabes fortsat vækst i turismen på Djursland, er det Byrådets holdning, at det kræver et forstærket turismesamarbejde i hele Østjylland med fokus på innovative samarbejder og vilje til at prioritere. Det er således Byrådets holdning, at der skal flyttes penge fra lokale initiativer til udvikling af bredere, kommercielle turismestyrkepositioner med særligt fokus på international markedsføring. Herunder skal driftsomkostninger til lokale turismeaktiviteter og turistbureauer optimeres.

Syddjurs Kommune har derfor sammen med blandt andet Norddjurs og Aarhus Kommuner taget initiativ til et styrket strategisk og organisatorisk samarbejde om turismen i Business Region Aarhus - til gavn for jobskabelse og fremme af turismen som væksterhverv. 

Byrådet vil frem til 2017 prioritere:


 

"Vækst gennem oplevelser" - Strategi for turismen på Djursland 2012-2015

Visit Djursland

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk