Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Erhvervsudvikling og beskæftigelse Jobskabelse, viden og vækst Lokal erhvervsservice

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  EUD10 – erhvervsrettet 10. klasse
  Mikrolån til iværksættere
  Lokal erhvervsservice
  Business Region Aarhus
  Turisme
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Samarbejdsaftaler om levering af lokal erhvervsservice

Der er indgået en fireårig samarbejdsaftale med Syddjurs Udviklingspark om levering af erhvervsservice, herunder at tilbyde gratis vejledning til personer, der påtænker at starte egen virksomhed. Det er et mål, at der årligt tilbydes individuel vejledning til op mod 100 potentielle iværksættere, og der forventes at være en positiv beskæftigelsesmæssig effekt af denne indsats. Ligeledes forventes en positiv beskæftigelsesmæssig effekt af den hjælp, som Syddjurs Udviklingspark tilbyder til etablerede virksomheder som led i samarbejdsaftalen.

Med samarbejdsaftalen forpligter Syddjurs Udviklingspark sig til at understøtte de aftaler, som Syddjurs Kommune indgår i andre sammenhænge omkring erhvervsfremme og erhvervsudvikling, herunder resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland og samarbejdsaftale med Business Region Aarhus. 

Aftalen med Væksthus Midtjylland indebærer bl.a., at Væksthusets konsulenter kan tage opsøgende kontakt til virksomheder i Syddjurs Kommune med særlige potentialer for vækst, således at alle de redskaber og tilbud som Væksthuset råder over bringes i spil over for lokale virksomheder til gavn for den samlede erhvervsudvikling i Syddjurs Kommune. 

 

 

Syddjurs Erhverv

Væksthus Midtjylland

imidt+

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk