Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Erhvervsudvikling og beskæftigelse Den erhvervsvenlige kommune Fokuseret erhvervsservice til kreative erhverv

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Den erhvervsvenlige kommune
  Erhvervshandlingsplan 2015-16
  Erhvervsområde ved Følle
  Bæredygtig butiksstruktur
  Fokuseret erhvervsservice til kreative erhverv
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Turisme
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Fokuseret erhvervsservice til kreative erhverv

Området omkring Ebeltoft har særligt mange såkaldt kreative virksomheder. Ofte er det enkeltmandsejede mikrovirksomheder, som på trods af høj faglighed og høj kvalitet ikke altid får forløst deres virksomheders fulde potentiale.

Byrådet vil arbejde for, at de stærke kreative og kulturelle miljøer i Ebeltoftområdet understøttes og udnyttes. Kreativitet og kultur er nemlig nøgleord i Ebeltofts fremtidige udvikling. De kreative erhverv rummer derfor nogle helt særlige styrker og potentialer, som det giver god mening at prioritere særligt højt i erhvervsfremmeindsatsen.

Der er derfor i foråret 2015 i samarbejde med Væksthus Midtjylland gennemført et særligt fokuseret erhvervsserviceforløb med deltagelse af mere end 40 kreative virksomheder. Det overordnede mål er at skabe fundament for etableringen af en egentlig kreativ erhvervsklynge, der vil kunne understøtte såvel kompetenceudvikling som forretningspotentialet via samarbejde, netværk og erfaringsudveksling.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk