Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Erhvervsudvikling og beskæftigelse Den erhvervsvenlige kommune Erhvervshandlingsplan 2015-16

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Den erhvervsvenlige kommune
  Erhvervshandlingsplan 2015-16
  Erhvervsområde ved Følle
  Bæredygtig butiksstruktur
  Fokuseret erhvervsservice til kreative erhverv
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Turisme
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Erhvervshandlingsplan 2015-16

Syddjurs Kommunes Erhvervshandlingsplan 2015-16 skal være med til at realisere Byrådets erhvervspolitiske målsætninger for kommunens politiske og administrative håndtering af myndighedsopgaven på erhvervsområdet og samspillet med erhvervslivet om at skabe et godt lokalt erhvervsklima.

I den forbindelse er der i handlingsplanen udpeget 7 konkrete indsatsområder for udviklingen af den erhvervsvenlige kommune. Indsatsområderne er operationelle og kan udmøntes via konkrete initiativer på kort sigt:

  • Jobskabelse og udvikling
  • Myndighed og samarbejdspartner
  • Én indgang til kommunen
  • Dialog med erhvervslivet
  • Tilfredshed og omdømme
  • Ambassadører for den gode historie
  • Politisk ejerskab og handlekraft

Erhvervshandlingsplanen og dens indsatsområder evalueres hvert år med henblik på at afdække fremdriften i planen og behovet for en eventuel justering af den planlagte indsats.  I den forbindelse bliver der foretaget en konkret måling af i hvilket omfang, planens kvantitative målsætninger bliver indfriet. Der tegnes også et billede af den overordnede udvikling i Syddjurs Kommune ved hjælp af en række generelle indikatorer for lokal udvikling og velfærd.

Ligeledes vil der, som led i udmøntningen af erhvervshandlingsplanen, blive indført et system og en praksis for en løbende måling af brugernes tilfredshed med sagsbehandlingen inden for udvalgte sagsområder. Team Byggeri vil være den første afdeling, som tager systemet i brug.

 

Erhvervshandlingsplan 2015-16

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk