Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Erhvervsudvikling og beskæftigelse Den erhvervsvenlige kommune

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Den erhvervsvenlige kommune
  Erhvervshandlingsplan 2015-16
  Erhvervsområde ved Følle
  Bæredygtig butiksstruktur
  Fokuseret erhvervsservice til kreative erhverv
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Turisme
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Den erhvervsvenlige kommune

Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima er en afgørende forudsætning for vækst og udvikling. Derfor er det Byrådets ønske, at Syddjurs Kommune skal skabe de bedste rammebetingelser for erhvervslivet i mødet med kommunen som myndighed og sagsbehandler.

Byrådet vil, at Syddjurs Kommune i alle henseender skal agere serviceorienteret og erhvervsvenligt i samspillet med virksomhederne, så der bliver skabt et lokalt erhvervsklima kendetegnet ved en positiv dialog, høj brugertilfredshed og gensidig tillid. Den erhvervsvenlige kommune sætter ’kunden’ i centrum og inviterer til en dialog, hvor man inden for de gældende rammer sætter fokus på muligheder og finder løsninger, der tilgodeser såvel erhvervslivets som almenvellets interesser. Som et led i dette samarbejde styrker Byrådet kommunens Erhvervskoordinator, der fungerer som erhvervslivets primære indgang til kommunen og guider virksomhederne igennem det kommunale system. 

Ligeledes er det Byrådets mål, at der sker en optimering af arbejdsgangene i forbindelse med kommunens myndighedsbehandling, således at sagsbehandlingstiderne fastholdes på et minimum, hvilket har stor betydning for erhvervslivets syn på kommunen som samarbejdspartner. 

Med henblik på at styrke Syddjurs Kommunes rolle som en kompetent og serviceorienteret samarbejdspartner for erhvervslivet har Byrådet vedtaget Erhvervshandlingsplan 2015-16, som adresserer en række af de udfordringer, der knytter sig til at udøve myndighed og service på samme tid. Det drejer sig ikke udelukkende om hurtigere sagsbehandling, men også om bedre kommunikation og mere opsøgende adfærd fra kommunens side.

Tilgængelighed er en afgørende lokaliseringsparameter for de fleste virksomheder, og Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune kan tilbyde erhvervsarealer, der så vidt muligt tilgodeser erhvervslivets ønsker til en god lokalisering. Derfor har Syddjurs Kommune opkøbt jord og udlagt et erhvervsområde på cirka 30 hektar langs Randersvej nord for Følle med umiddelbar adgang til motortrafikvejen. Visionen er på sigt en erhvervspark, der etableres som et synligt pejlemærke for erhvervsudviklingen i Syddjurs Kommune og på Djursland i bredere forstand.

Byrådet vil frem til 2017 prioritere:

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk