Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Erhvervsudvikling og beskæftigelse

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
  Den erhvervsvenlige kommune
  Jobskabelse, viden og vækst
  Business Region Aarhus
  Turisme
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Erhvervsudvikling og beskæftigelse

Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima er afgørende forudsætninger for at skabe vækst og udvikling i Syddjurs Kommune. En aktiv erhvervspolitik skal derfor bidrage til en stærk og bæredygtig økonomi, der kan styrke grundlaget for Syddjurs som fremtidens velfærdskommune.

Den erhvervsmæssige vækst i Syddjurs foregår på mange fronter og hos alle typer af virksomheder. I Syddjurs Kommune har vi derfor på én gang det brede perspektiv på erhvervslivet samtidig med, at vi vil fastholde fokus også på de særlige styrkepositioner indenfor kreative virksomheder i Ebeltoft, de mange bygge- og anlægsvirksomheder i hele kommunen og det store antal af turismerelaterede virksomheder.

Nærheden til Aarhus er den vigtigste enkeltfaktor for Syddjurs Kommunes muligheder som såvel bosætnings- som erhvervsområde. Med nærheden til Aarhus, det østjyske vækstcenter og det overordnede motorvejsnet har Syddjurs Kommune en god geografisk beliggenhed for eksisterende og nye virksomheder. Dette vilkår deles imidlertid med flere andre kommuner i Østjylland, og konkurrencen om at fastholde og tiltrække virksomheder er hård. Derfor vil Byrådet skabe optimale rammebetingelser for erhvervsudvikling og understøtte iværksætteres og virksomheders bestræbelser på at udnytte deres muligheder både i og udenfor kommunen. Det skal ske gennem erhvervsvenlig myndighedsbehandling, erhvervsservice for øget vækst og jobskabelse og samarbejder med andre lokale og regionale myndigheder og organisationer for en generel vækst i det østjyske vækstcenter og dermed i Syddjurs Kommune.

Turismen

Turismen i Syddjurs skaber liv og indtægter i lokalsamfundene og er med til at øge kendskabet til kommunens særlige kvaliteter og vores image udadtil. Turismen er i høj grad knyttet op på de særlige oplevelser og udflugtsmål i de turistrettede virksomheder, vores enestående natur og landskab, kystkulturen og kulturmiljøerne i blandt andet Ebeltoft. Byrådet ønsker at højne kvaliteten i vores turismefyrtårne til international klasse, styrke oplevelsesmulighederne forbundet med naturen, kulturen og landskaberne, og samarbejde med lokale og regionale turismeaktører for øget kvalitet og synlighed i vores turismetilbud.

Et styrket uddannelsesmiljø og en forstærket beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsatsen er et fortsat væsentligt indsatsområde med henblik på fremme af vækst, udvikling og bosætning.

De gode rammer for erhvervslivet består også i adgangen til den nødvendige arbejdskraft. Byrådet ønsker derfor at styrke videns- og uddannelsesmiljøet i kommunen med et særligt fokus på udvikling og synliggørelse af Campus Kalø i Rønde.

Byrådet vil ligeledes arbejde for en opkvalificering af arbejdsstyrken i samarbejde med Jobcenter Syddjurs, ligesom vi vil tiltrække nye borgere og dermed ny arbejdskraft til kommunen. I Syddjurs tror vi på, at erhvervsudvikling og bosætning hører sammen, fordi erhverv opstår og trives, hvor mennesker gerne vil bo. Udover de direkte erhvervsrettede initiativer er styrket bosætning derfor i lige så høj grad et indsatsområde til understøttelse af erhvervsudviklingen i Syddjurs Kommune.

 

Beskæftigelsesplan 2015

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk