Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Det innovative Syddjurs Kvalitet og samarbejde Service og dialog i sagsbehandlingen

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
  Civilsamfund og frivillighed
  Kvalitet og samarbejde
  Service og dialog i sagsbehandlingen
  Projekt ”Styrket kvalitet – bedre resultater”
  Digitale selvbetjeningsløsninger
  VELTEK - fremtidens velfærdsteknologi
  IT i folkeskolen
  En smartere kommune
 

Service og dialog i sagsbehandlingen

Borgere og virksomheder skal på alle områder opleve, at Syddjurs Kommune leverer en høj service, og på bedste vis søger at finde løsninger. Uanset formålet skal borgerne og virksomhederne opleve, at dialogen med kommunen sker på et sagligt og kvalificeret grundlag, hvor tillid og service er i centrum.

Det er vigtigt at borgerne inddrages direkte i udformningen af ydelserne, og at servicen og ydelsen tilpasses den enkeltes behov.

Vi vil fremadrettet arbejde med at styrke den eksisterende dialog med borgere, virksomheder og samarbejdsparterne. Vi vil også afprøve nye former for dialog og inddragelse af andre aktører i kommunen, så vi blandt andet i forbindelse med kommuneplanen sikrer så mange input fra interessenterne som muligt.

For også at understøtte den fokuserede indsats på erhverv- og bosætningsområdet er der igangsat et arbejde med et nyt servicekoncept på det tekniske område. Konceptet skal øge borgernes og virksomhedernes oplevelse af kommunen som en imødekommende og løsningsorienteret samarbejdspartner.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk