Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Det innovative Syddjurs Kvalitet og samarbejde Projekt ”Styrket kvalitet – bedre resultater”

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
  Civilsamfund og frivillighed
  Kvalitet og samarbejde
  Service og dialog i sagsbehandlingen
  Projekt ”Styrket kvalitet – bedre resultater”
  Digitale selvbetjeningsløsninger
  VELTEK - fremtidens velfærdsteknologi
  IT i folkeskolen
  En smartere kommune
 

Projekt ”Styrket kvalitet – bedre resultater”

For at styrke arbejdet på beskæftigelsesområdet, igangsatte Syddjurs Kommune i 2014 projektet ”Styrket kvalitet – bedre resultater” (ROK-projektet).

Ved en styrket indsats på området ønsker kommunen dels sikre, at flere ledige kommer i beskæftigelse og samtidig understøtte at virksomhederne får lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft. Dertil kommer, at der ved en styrkelse af beskæftigelsesindsatsen kan opnås økonomiske gevinster til brug for den øvrige kommunale opgaveløsning.

Som et centralt element af projektet fokuseres på medarbejdernes faglige kompetencer, som løbende opkvalificeres.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk