Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Det innovative Syddjurs Kvalitet og samarbejde IT i folkeskolen

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
  Civilsamfund og frivillighed
  Kvalitet og samarbejde
  Service og dialog i sagsbehandlingen
  Projekt ”Styrket kvalitet – bedre resultater”
  Digitale selvbetjeningsløsninger
  VELTEK - fremtidens velfærdsteknologi
  IT i folkeskolen
  En smartere kommune
 

IT i folkeskolen

Computere og andet elektronisk udstyr har i kommunens folkeskoler i betydeligt omfang erstattet tidligere værktøjer. Anvendelse af IT redskaber har effektiviseret og kvalitetsudviklet arbejdet i skolen, og lærerne har anvendt den nye teknik til at udvikle nye læreprocesser. Fortsat fokus på innovation skal sikre, at IT i alle fag og i alle sammenhænge kan fremme fagligheden og understøtte elevernes læring, så vi på sigt når frem til ”den digitale skole”.

IT i undervisningen gør Syddjurs kommunes folkeskoler til attraktive læringsmiljøer, hvor eleverne får de bedste muligheder for at arbejde selv eller i grupper. Man opnår hermed mulighed for at fremme differentiering og øge elevernes aktive medvirken i egne læreprocesser, og eleverne får lige vilkår for at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer. Fortsat fokus på innovative IT-løsninger bidrager til udvikling af undervisningsformer, skabelse af nye læringsprocesser og udvidelse af læringsrummet til gavn for både lærer og elev.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk