Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Det innovative Syddjurs Kvalitet og samarbejde Digitale selvbetjeningsløsninger

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
  Civilsamfund og frivillighed
  Kvalitet og samarbejde
  Service og dialog i sagsbehandlingen
  Projekt ”Styrket kvalitet – bedre resultater”
  Digitale selvbetjeningsløsninger
  VELTEK - fremtidens velfærdsteknologi
  IT i folkeskolen
  En smartere kommune
 

Digitale selvbetjeningsløsninger

Syddjurs Kommune arbejder efter målsætningerne i den nationale digitaliseringsstrategi. En øget digitalisering vil gøre det lettere for borgere og virksomheder at betjene sig selv, og dermed opnå en nemmere og hurtigere behandling af sager. 

Stadig flere opgaver kan - og skal - løses af borgere og virksomheder via vores digitale selvbetjeningsløsninger. Det er ganske enkelt en nødvendighed i en økonomisk presset kommune. Vi vil derfor fortsat arbejde for at forbedre de eksisterende løsninger og udvikle nye.

Senest har vi for eksempel indført den fælleskommunale selvbetjeningsløsning til behandling af byggesager, kaldet Byg & Miljø.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk