Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Det innovative Syddjurs En smartere kommune Digital infrastruktur

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
  Civilsamfund og frivillighed
  Kvalitet og samarbejde
  En smartere kommune
  Digital infrastruktur
 

Digital infrastruktur

En vigtig konkurrence- og lokaliseringsparameter for såvel bosætning som erhvervsudvikling er adgangen til en tidssvarende digital infrastruktur. Det drejer sig om både adgang til bredbånd/fibernet og om adgang til mobiltelefoni og mobilt bredbånd af høj kvalitet. Derfor har Syddjurs Kommune indgået aftaler og partnerskaber med private udbydere på teleområdet, der skal sikre udrulning af bredbånd i hele kommunen og forbedring af de mobile tjenesters kvalitet og dækningsområde.

I 2014 blev det besluttet, at Syddjurs Kommunes digitale infrastruktur skulle opgraderes til en højhastighedsinfrastruktur, som er en forudsætning for udbredelse af nye offentlige digitale velfærdstjenester, digital kommunikation og sikring af den kommunale produktion. Byrådet besluttede samtidig, at den digitale infrastruktur i Syddjurs Kommune skulle løftes op til et fremtidssikret niveau, som kan tilgodese både borgernes og erhvervslivets behov, og som ideelt også understøtter turisternes krav om fri adgang til tidssvarende højhastighedsbredbånd.

Syddjurs Kommune har indgået en samarbejdsaftale med NRGi, som er den væsentligste aktør på Djursland i relation til udrulning af fibernet, om udrulning af bredbåndsfiber i de dele af Syddjurs Kommune, som ikke i forvejen var dækket ind med adgang til bredbånd. Udrulningen sker i flere faser, hvor den første fase er rettet mod Ebeltoft og Mols, mens man i de efterfølgende faser også vil rulle fiber ud i mindre bysamfund og feriehusområder, såfremt der skabes kritisk masse blandt lokale brugere.

I forhold til mobiltelefoni er der flere områder i Syddjurs Kommune, som oplever store dækningsudfordringer, og en bedre dækning vil være lig med opsættelse af flere antenner. Byrådet vil derfor udarbejde en mastepolitik, der dels angiver både overordnede retningslinjer, som kommunen ønsker at administrere efter, dels skal tjene som et arbejdsredskab og administrativ vejledning for kommunens sagsbehandlere og for de ansøgende teleselskaber.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk