Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Det innovative Syddjurs En smartere kommune

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
  Civilsamfund og frivillighed
  Kvalitet og samarbejde
  En smartere kommune
  Digital infrastruktur
 

En smartere kommune

Syddjurs Kommune vil være en smartere kommune, hvor innovation og udvikling går hånd i hånd med udbygningen af den digitale infrastruktur.

Vi tror på, at adgang til digital netværk og højhastighedsinternet er en hjørnesten i en fremtidssikring af kommunens samlede konkurrenceevne. Byrådet vedtog derfor i 2013, at der i årene 2014-17 etableres en digital fiberinfrastruktur i hele Syddjurs Kommune. Vi bliver dermed løftet op på et niveau, som dels tilgodeser udvikling af kommunens virksomhed og produktivitet, og dels erhvervslivets, borgernes og turisternes behov for adgang til fremtidssikret højhastighedsnet og kommunikationsnetværk.

Vi ved, at den digitale infrastruktur bliver en væsentlig forudsætning for kunne udbrede digitale velfærdstjenester, optimere kommunikationen, skabe nye netværks- og løsningsmodeller – altså et særdeles godt udgangspunkt for at blive smartere! Men vi ved også, at vi skal tænke bredere, hvis vi skal nå målet om at blive Smarter Community.

Som Smarter Community vil vi udvikle vores kommune sammen med borgerne og erhvervslivet og sikre opbakning til de store linjer – for det kræver både beslutninger, der skaber glæde, men også beslutninger, der vil gøre ondt. Men svære beslutninger er nødvendige, og vores erfaring er, at svære beslutninger forankres bredere, hvis de sker på et oplyst grundlag. En samlet strategisk udvikling mod at blive et Smarter Community kræver, at vi tænker bredere, at vi nedbryder traditionelle kommunale siloer, og at vi får skabt en tættere dialog til vores borgere og erhvervsliv.

Nedenstående model viser, hvordan vi med den kommende digitale infrastruktur som det bærende element kan udvikle vores kommune til at blive et Smarter Community. Modellen illustrerer den bredde, og den nedbrydning af eksisterende forvaltningsmæssige logikker, som vi finder helt nødvendige i fremtiden. Vi tror på, at hvis vi tænker smartere, når vi udvikler fremtidens lokalsamfund, så kan vi sikre vores kommunes konkurrenceevne og udnytte de potentialer og kvaliteter, som vores placering på verdens- og Danmarkskortet giver os.

Byrådet vil frem til 2017 prioritere:


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk