Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Det innovative Syddjurs Civilsamfund og frivillighed Innovations- og civilsamfundsprojekter

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
  Civilsamfund og frivillighed
  Innovations- og civilsamfundsprojekter
  Frivillighed
  Kvalitet og samarbejde
  En smartere kommune
 

Innovations- og civilsamfundsprojekter

Byrådet prioriterer igangsættelsen af helt konkrete civilsamfundsprojekter.

Byrådet har en civilsamfundsstrategi og igangsatte i 2013 en større satsning med en civilsamfundskoordinator, et civilsamfundspanel og en civilsamfundsstyregruppe.

Byrådet har besluttet at arbejde videre med igangsættelse af 4 konkrete projekter i landsbyerne, og de enkelte udvalgsområder i kommunen vil igangsætte innovationsprojekter. Hvert fagudvalg tildeles en innovationspulje, der skal bruges til at igangsætte konkrete projekter på udvalgsområderne. Det vil være borgerdrevne projekter og projekter, hvor kommunen og civilsamfundet arbejder sammen. 

 

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes frivillighedspolitik

FrivilligeSyddjurs - de frivilliges netværk i Syddjurs Kommune

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk