Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Det innovative Syddjurs Civilsamfund og frivillighed Frivillighed

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
  Civilsamfund og frivillighed
  Innovations- og civilsamfundsprojekter
  Frivillighed
  Kvalitet og samarbejde
  En smartere kommune
 

Frivillighed

Syddjurs Kommune ønsker at udbrede kendskabet til de mange positive aspekter ved de frivilliges arbejde, og betydningen af deres arbejde.

Frivillige og frivillige foreninger yder allerede en stor indsats i Syddjurs Kommune. Og det er vigtigt, at vi som kommune fortsat styrker borgernes lyst til at deltage i samfundet og involvere sig i at hjælpe medmennesker eller lokalsamfund. Frivillige er aktive borgere, der tager ansvar og giver noget af sig selv, hvilket vi værdsætter højt i kommunen.

På vores plejecentre, i aktivitetscentre, i vores folkeskoler, i idræts- og kulturforeninger, i sociale foreninger og mange andre steder kan vi se, at den frivillige indsats øger livskvaliteten, både hos de frivillige selv og hos deres medborgere.

Vi vil arbejde for at styrke lysten til at arbejde frivilligt, forbedre rammerne for de frivillige og foreningerne samt øge mulighederne for at lave mere målrettede utraditionelle samarbejder på kryds og tværs. Det kunne for eksempel være i projekter som Kernehuset eller Strandgårdshøj.

 

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes frivillighedspolitik

FrivilligeSyddjurs - de frivilliges netværk i Syddjurs Kommune

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk