Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Det innovative Syddjurs Civilsamfund og frivillighed

Bosætning
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
  Civilsamfund og frivillighed
  Innovations- og civilsamfundsprojekter
  Frivillighed
  Kvalitet og samarbejde
  En smartere kommune
 

 

Civilsamfund og frivillighed

I Syddjurs Kommune ønsker vi at skabe et fælles billede af fremtidens velfærdskommune og en fælles forståelse af forholdet mellem borger, civilsamfund og kommune. Vi vil skabe stærke velfærdsalliancer mellem kommunen, civilsamfundet og virksomheder og foreninger gennem en tæt og tillidsbaseret dialog.

Vi er nødt til at tænke nyt og på tværs af vores organisation, når vi skal udvikle kommunens serviceydelser, som eksempelvis uddannelse af vores unge, pasning af vores børn og ældre, etablering af kulturelle tilbud, omsorg for socialt udsatte og sundhed for alle.

Vi vil inddrage civilsamfundet i den kommunale opgaveløsning som et helt centralt element i skabelsen af det aktive medborgerskab. Med Civilsamfundsstrategien for Syddjurs Kommune ønsker vi at skabe rammerne for, hvordan engagerede borgere, erhvervsliv og foreninger kan bidrage til fælles udvikling af velfærden for alle i kommunen.

Ved at vi udfordrer hinanden og udforsker nye veje i opgaveløsningen, kan vi som kommune i tæt samspil med civilsamfundet sikre, at ressourcerne udnyttes bedst muligt. På den måde er vi med til at skabe et samfund, hvor vi tager os af selv de svageste. Civilsamfundet kan på dette område for alvor være med til at gøre en forskel. Civilsamfundet skal ikke løfte de kommunale opgaver, men kan hjælpe med at styrke kvaliteten af de kommunale tilbud og være med til at sikre, at hjælpen når ud, hvor behovet er størst.

Vi vil gøre det muligt at etablere nye partnerskaber. Vi vil involvere så mange aldersgrupper og erhverv som muligt, og vi vil skabe mulighed for den bredest mulige involvering af borgere og virksomheder - herunder i form af et styrket ungdomsdemokrati, som det udfoldes i eksempelvis Demorådet.

De 13 distriktsråd i kommunen er en vigtig del af civilsamfundet, og fungerer som bindeled mellem kommunen og lokalområderne. Ved et tættere samarbejde med distriktsrådene kan vi sikre en tættere og mere direkte kontakt og dialog med borgerne, og herved en direkte medindflydelse og involvering omkring udviklingen af lokalområderne. Distriktsrådene vil i den kommende tid blive evalueret med henblik på sikre rådenes position og den sammenhængskraft, de medvirker til at skabe i Syddjurs Kommune.

Vi vil skabe gode rammer for det aktive medborgerskab og give mulighed for hver enkelt borgers deltagelse og engagement. Vi vil se på, hvor der kan tilføres ressourcer og hjælpende hænder. Desuden vil kommunens medarbejdere tage udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes situation i den konkrete indsats.

Frivillighed og aktivt medborgerskab skal fylde mere i Syddjurs Kommune i fremtiden. Frivillige kan nemlig noget, som kommunen ikke kan, og sammen kan vi meget mere!

Byrådet vil frem til 2017 prioritere:


 

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommunes frivillighedspolitik

FrivilligeSyddjurs - de frivilliges netværk i Syddjurs Kommune

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk