Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Bosætning Tilgængelighed og mobilitet

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Tilgængelighed og mobilitet
  Arealudlæg til boligformål
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Tilgængelighed og mobilitet

Mobilitet handler om, hvordan mennesker, varer og idéer bevæger sig i vores samfund. Det kan være den sikre skolevej, adgangen til grønne områder og fritidsaktiviteter, pendling mellem hjem og arbejdsplads eller en ferie i udlandet. Det kan være fragten af varer, der er produceret på den anden side af jorden, til vores hjem via en lokal butik eller internettet - eller fra vores egen virksomhed til kunder overalt i verden. Og det kan være udveksling af tanker privat og professionelt i en telefonsamtale eller over internettet via email, chat, hjemmesider mv.

Mobilitet er en forudsætning for udvikling

Mobilitet, tilgængelighed og infrastruktur er væsentlige forudsætninger for at kunne følge med i det moderne samfund - den sikrer bosætningen, arbejdskraftens bevægelighed og erhvervslivets konkurrenceevne. Mobilitet er med andre ord et strategisk redskab til vækst og udvikling – ikke mindst set i lyset af Syddjurs Kommunes placering i forhold til Aarhus og det østjyske bybånd. Byrådet ønsker derfor at skabe bedre mobilitet i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommune oplever i disse år en markant tilflytning af borgere, der bor i Syddjurs Kommune, men arbejder i Aarhus. En udvikling, der kun vil øges i de næste årtier. Det rummer store vækstpotentialer for Syddjurs Kommune, men kræver også, at vi sikrer hurtig og nem adgang til arbejdspladserne i vækstcenteret og samtidig tager ansvar for at minimere miljøaftrykket fra denne transport. Vi skal derfor planlægge på en måde, hvor vi udnytter den godt udbyggede, eksisterende infrastruktur til Aarhus, minimerer transportafstande og udformer infrastrukturen, så den påvirker borgernes valg af transportmiddel i en bæredygtig retning.

En vigtig konkurrence- og lokaliseringsparameter for såvel bosætning som erhvervsudvikling er adgangen til en tidssvarende digital mobilitet i form af bredbånd/fibernet, mobiltelefoni og mobilt bredbånd af høj kvalitet. Derfor har Syddjurs Kommune indgået aftaler og partnerskaber med private udbydere på teleområdet, der skal sikre udrulning af bredbånd i hele kommunen og forbedring af de mobile tjenesters kvalitet og dækningsområde. Dette er også en forudsætning for udbredelse af nye offentlige digitale velfærdstjenester, digital kommunikation og sikring af den kommunale produktion.

Fremtidens mobilitet skal tænkes på tværs

Mobilitet på Syddjurs handler ikke kun om infrastruktur, men i lige så høj grad om, hvordan vi som mennesker kan bevæge os rundt på en smart og fleksibel måde. I stedet for at tænke i trafikale enheder handler mobilitet om at tænke i helheder og på tværs af transportformer, så det bliver nemt at bruge flere forskellige transportformer i forbindelse med én rejse.

Syddjurs Kommune har derfor sammen med Norddjurs Kommune, Midttrafik og Region Midtjylland igangsat arbejdet med en mobilitetsstrategi og vil i de kommende år arbejde strategisk med mobilitet og blandt andet med letbaneprojektet som rygrad udnytte de muligheder og synergier, et sådant infrastrukturprojekt skaber.

Ligeledes vil vi udvikle og styrke den øvrige mobilitet til glæde for såvel bosætningen og pendlingen som erhvervs- og turismeudviklingen. Det gælder både den private infrastruktur med motorveje, motortrafikveje, landeveje og lokale veje, og det gælder den kollektive infrastruktur, såsom tog, bus, færge og fly. Og det gælder cykelstier, vandrestier og rekreative stier i såvel naturen som i byerne.

Det er derfor vigtigt, at såvel transportmidlerne som de større kollektive trafikknudepunkter ser indbydende ud og har et serviceniveau, der tiltrækker brugere. Derfor har Syddjurs Kommune blandt andet igangsat arbejdet med stationsforbedringer langs letbanen.

 


 

 

Mobilitet-paa.djurs.dk

Midttrafiks side om letbanen

Stationsforbedringer - dispositionsforslag

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk