Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Bosætning Landområderne Erhverv i landområderne

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Landdistriktspolitikken
  Erhverv i landområderne
  Tilgængelighed og mobilitet
  Arealudlæg til boligformål
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Erhverv i landområderne

Det er en prioritet for byrådet at fastholde de virksomheder og arbejdspladser, som allerede findes i kommunens landsbyer og landområder, heriblandt landbrugserhvervet og de eksisterende industri-, service-, og håndværksvirksomheder.

Ligeledes er det en prioritet at fastholde og udvikle landområdernes alternativer til de mere traditionelle erhverv i vækstområderne. Landdistrikternes potentiale for udviklingen af erhvervet ligger inden for turisme og de oplevelsesprodukter, naturen og turismen kan danne grundlag for, herunder fødevarer og lokalt producerede produkter.

Informationskampagne for virksomheder i landzone

Den nye planlov har forbedret kommunernes mulighed for at give tilladelse til etablering af erhverv i landzone, herunder i tiloversblevne landbrugsbygninger. Der ligger et stort erhvervsmæssigt potentiale i denne bygningsmasse, som ikke hidtil er blevet udnyttet i Syddjurs.

Derfor vil vi iværksætte en kampagne, der skal synliggøre de nye muligheder og tilskynde erhvervslivet til at udnytte dem.

 

Informationsmateriale om erhverv i landområderne (under udarbejdelse)

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk