Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Bosætning Landområderne

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Landdistriktspolitikken
  Erhverv i landområderne
  Tilgængelighed og mobilitet
  Arealudlæg til boligformål
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Landområderne

Landsbyerne og de mange landområder udgør en styrke for Syddjurs Kommune, og det er en prioritet for byrådet at bevare mangfoldigheden i kommunen. Landområderne tilbyder med deres nærhed og fællesskab gode alternativer til livet i de større byer. De forskellige landsbyer og landområder i kommunen indeholder forskellige kvaliteter og styrker, og byrådet ønsker, at landsbyerne udvikles med udgangspunkt i deres særegne kvaliteter.

En gennemgående kvalitet ved landsbyerne og landområderne er fællesskabet, plads til bevægelse og nærheden til naturen. Gode lokale samfund bliver båret af det lokale fællesskab og af de lokale kræfter og ildsjæle. Derfor er det væsentligt for kommunen at understøtte det gode, lokale initiativ.

Det gode liv

Det gode liv er omdrejningspunktet for Syddjurs Kommunes arbejde med kommunens landsbyer og landområder, og det er en prioritet for byrådet at fastholde samlingspunkter i landsbyerne, som bidrager til det gode liv, samværet og fællesskabet.  

I denne forbindelse er det en fælles opgave for kommunen og borgerne i landsbyerne og landområderne fremadrettet at tænke det gode liv på tværs af landsbygrænserne. Landsbyerne skal måske i højere grad deles om faciliteter, ligesom de eksisterende servicefunktioner skal dele befolkningsunderlag på tværs af byer i lokalområderne. Det er væsentligt, at befolkningsunderlaget understøtter servicefunktionerne, hvorfor det ikke nødvendigvis skal være sådan, at alle landsbyer tilbyder den samme service. Nogle landsbyer kan med andre ord tilbyde servicefunktioner som dagligvarebutik, forsamlingshus eller kulturhus, mens nabolandsbyen tilbyder skole, hal, boldbaner eller institutioner, sådan at borgerne finder nogle af de daglige servicetilbud i deres egen landsby og må søge andre tilbud i nabobyen. 

Land og By

Det er en afgørende opgave for Byrådet at sikre en dynamik og sammenhæng i landområderne selv, og i deres samspil med de større vækst- og byudviklingsområder i Det grønne bånd, Det blå bånd og Ebeltoft.

Befolkningen i landområderne er i høj grad med til at understøtte servicetilbuddene i vækstområderne. Samtidig leverer vækstområderne de nødvendige tilbud til landområderne.

Tilgængelighed til servicefunktioner er afgørende for det gode liv i landsbyerne og landområderne. Her spiller en god og sammenhængende infrastruktur, særligt den kollektive infrastruktur og stisystemerne, en afgørende rolle i at binde landområderne, landsbyerne og byerne sammen. Dette er derfor en prioriteret indsats i arbejdet med den kommende mobilitetsstrategi.

Byrådet vil frem til 2017 prioritere:


 

Bosætningsanalyse 2011

Temahæfte om landområderne (udarbejdet i 2012 som oplæg til offentlig debat om Forslag til Kommuneplan 2013)

Syddjurs Kommunes Kulturpolitik frem mod 2020

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk