Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Bosætning Det grønne bånd Områdefornyelse i Mørke

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Områdefornyelse i Mørke
  Helhedsplan for Hornslet Midtby
  Letbanen og stationsforbedringer
  Kolind+
  Ebeltoft
  Landområderne
  Tilgængelighed og mobilitet
  Arealudlæg til boligformål
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Områdefornyelse - Lys i Mørke

Som de øvrige byer i Det grønne bånd er Mørke en vigtig by for Syddjurs Kommunes fremtidige vækst og udvikling, ligesom den er vigtig for et større opland.

Mørke er vokset siden 2008, blandt andet pga. den relative nærhed til Aarhus og Randers, der gør Mørke til et attraktivt sted at bosætte sig for familier, hvor et eller flere medlemmer arbejder uden for Syddjurs Kommune.

For mange efterlader Mørke alligevel et indtryk af en by i nedgang og stagnation pga. den tomme og nedslidte bymidte, de tomme butikslokaler og manglen på torve og opholdssteder. Byrådet har derfor besluttet at igangsætte en områdefornyelse af Mørke. 

Med områdefornyelsesprojektet sættes der fokus på Mørke de kommende år, og det er hensigten, at investeringerne i byfornyelsen skal geares mest muligt i forhold til de kommunale investeringer i byen i øvrigt. Eksempelvis den nye børnehave, der skal bygges inden for de kommende år, og implementeringen af Letbanen, der vil betyde et løft af den kollektive trafikbetjening af Mørke.

Områdefornyelsesprogrammet, som også kan læses via linket til højre, omfatter en lang række indsatser og aktiviteter. Blandt andet en forskønnelse af hovedgaden og stationsområdet, stiforbindelser, nye aktiviteter i Byparken, et aktivitetshus og multibane ved Mørke Hallen. Lys skal være et gennemgående tema og indtager en fremtrædende plads i alle projekter.

Desuden afsættes midler til udvikling af et nyt image samt en pulje til events og aktiviteter, der skal skabe synlighed om områdefornyelsen og om Mørke.

Som en integreret del af områdefornyelsen gennemføres forsøgsprojektet ”Genbyg Hovedgaden” med det formål at udvikle og afprøve en ny metode for genanvendelse og reorganisering af lokale ressourcer i områdefornyelsesprocesser.

 

Syddjurs Kommunes side om Mørke Byfornyelse

Lys i Mørke - Byfornyelsesprogram

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk