Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Bosætning Det grønne bånd Letbanen og stationsforbedringer

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Områdefornyelse i Mørke
  Helhedsplan for Hornslet Midtby
  Letbanen og stationsforbedringer
  Kolind+
  Ebeltoft
  Landområderne
  Tilgængelighed og mobilitet
  Arealudlæg til boligformål
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Letbanen og stationsforbedringer

Første etape af Aarhus Letbane etableres i 2015/16 og forventes at være i drift på Djursland i 2017. Letbanen vil medføre et markant løft i den kollektive trafik i Det grønne bånd og hele Syddjurs Kommune og gøre området endnu mere attraktivt for både tilflyttere og erhvervsliv. 

Stationerne og områderne omkring stationer i byerne i Det grønne bånd i Syddjurs Kommune er en central del af Letbanen, der skal fremme brugen af letbanen. Byrådet har derfor stort fokus på etableringen af gode forhold ved letbanens standsningssteder med henblik på at gøre det attraktivt for borgere at anvende letbanen. Byrådet vil derfor sikre, at der tilbydes nemme skifteforhold mellem bil og letbane, mellem bus og letbane, ligesom der skal være nemme adgangsforhold for cyklister, fodgængere og taxaer og nært placerede pendlerpladser for bil- og cykelparkering. 

Samtidig skal stationsområderne være trafiksikre, og indretningen skal være overskuelig med gode venteforhold og lettilgængelig information om rejsen.

I det hele taget skal stationsområderne være trygge og attraktive steder at opholde sig og udstråle en kvalitet, der giver de rejsende oplevelsen af letbanen som et attraktivt produkt og alternativ til andre transportformer. 

Der er udarbejdet dispositionsforslag for de fire stationer i Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind. Dispositionsforslagene kan ses her. Det er byrådets hensigt, at stationsforbedringerne alle gennemføres i den kommende planperiode. 

Ligeledes ønsker Byrådet, at mulighederne for en åbning af et trinbræt/standsningssted i Thorsager afklares.

 

 

Midttrafiks side om letbanen

Stationsforbedringer - dispositionsforslag

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk