Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Bosætning Det grønne bånd Kolind+

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Områdefornyelse i Mørke
  Helhedsplan for Hornslet Midtby
  Letbanen og stationsforbedringer
  Kolind+
  Ebeltoft
  Landområderne
  Tilgængelighed og mobilitet
  Arealudlæg til boligformål
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Kolind+

På Bugtrupvej i Kolind vil Syddjurs Kommune i direkte tilknytning til den eksisterende idrætshal i den kommende planperiode skabe et kulturelt krydsfelt ved at etablere et bibliotek, egnsarkiv, borgerhus og multifunktionelle idrætsfaciliteter i ét fælles hus, således at der opstår synergi på tværs af de forskellige aktører. Der etableres ligeledes et uderum i nær tilknytning til den samlede facilitet.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk