Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Bosætning Det blå bånd Pleje- og ældreboliger i Rønde

Bosætning
  Det blå bånd
  Kalø Campus
  Helhedsplan for Rønde
  Byudvikling ved Eskerod-Rodskov
  Mols i Udvikling
  Pleje- og ældreboliger i Rønde
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Tilgængelighed og mobilitet
  Arealudlæg til boligformål
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Pleje- og ældreboliger i Rønde

I de kommende år udvider Syddjurs Kommune området med de eksisterende ældreboliger på Hovedgaden i Rønde med op til 40 pleje- og ældreboliger med tilhørende centerfaciliteter, der skal udgøre et fremtidssikret og velfungerende byggeri i Rønde midtby. Byrådet ønsker, at Kommuneplan 2016 skal sikre, at boligerne til de ældre og de tilhørende faciliteter fremstår som en integreret del af det samlede bymiljø Rønde.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk