Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Bosætning Det blå bånd Mols i Udvikling

Bosætning
  Det blå bånd
  Kalø Campus
  Helhedsplan for Rønde
  Byudvikling ved Eskerod-Rodskov
  Mols i Udvikling
  Pleje- og ældreboliger i Rønde
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Tilgængelighed og mobilitet
  Arealudlæg til boligformål
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Mols i Udvikling

Projekt ”Mols i Udvikling” er et lokalt drevet initiativ, der skal være med til at skabe spændende muligheder og et markant samarbejdsprojekt på Mols. ”Mols i Udvikling” tager udgangspunkt i at skabe og understøtte et aktivt liv for nuværende og kommende borgere. Målet er at skabe et stærkt samspil og se det enkelte lokalsamfund i en helhed. Lokalt som en enhed på Mols og som en del af Syddjurs Kommune.

Visionen for projektet er:

  • At skabe og understøtte det aktive liv på Mols og udvikle de fysiske rammer omkring hallen
  • Skolen som det nye mødested for, af og med borgerne på Mols
  • Et sammenhængende kultur, uddannelses- og bevægelsesområde for alle aldre, hvor de nuværende fysiske rammer aktualiseres i forbindelse med et nyt børnehus og et fælles kulturhus.
  • Omstruktureringen af de eksisterende grønne arealer - de grønne mellemrum og gårdrum skal skabe sammenhængen mellem de forskellige bygningsmæssige funktioner.

Byrådet ønsker at understøtte og skabe de rette rammer for projektet. 

 

 

Mols i Udvikling - projektbeskrivelse

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk