Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Bosætning Det blå bånd Helhedsplan for Rønde

Bosætning
  Det blå bånd
  Kalø Campus
  Helhedsplan for Rønde
  Byudvikling ved Eskerod-Rodskov
  Mols i Udvikling
  Pleje- og ældreboliger i Rønde
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Tilgængelighed og mobilitet
  Arealudlæg til boligformål
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Helhedsplan for Rønde

Med et mangfoldigt handels- og uddannelsesliv, gode bosætningsmuligheder, nærhed til Aarhus og et omgivende smukt landskab er Rønde en af de byer i Syddjurs Kommune, der har oplevet den største vækst de seneste år. Det er derfor nu blevet tid til at gentænke fremtidsplanerne for byen

Med det udgangspunkt har Syddjurs Kommune udarbejdet en helhedsplan for Rønde Midtby. Helhedsplanen skal bidrage til en samlet og helhedsorienteret udvikling af Rønde med afsæt i det mangfoldige handelsliv og stærke uddannelsesmiljø. Målet er at sikre de bedste muligheder for nye investeringer, nye tilflyttere og fortsat vækst i byens kultur-, handels- og uddannelsesliv. Indsatserne i helhedsplanen omfatter blandt andet:

  • Sikring af velfungerende trafikløsninger i midtbyen med hastighedsdæmpninger, parkeringsmuligheder og muligheden for tryg færdsel over Hovedgaden
  • Bedre forhold for de bløde trafikanter i form af sikre færdselsveje
  • Optimale forhold for virksomhederne på Hovedgaden
  • Tværgående grønne forbindelser og udbygning af stinettet
  • Oplevelser i byrummet 
  • Fælles platform for campusmiljøet
  • Sikring af et bredt boligudbud af såvel ejer- som lejeboliger – herunder boliger til unge og ældre
  • Flere rammer for fysisk aktivitet

Byrådet ønsker at arbejde for, at helhedsplanen realiseres i videst muligt omfang. 

 

 

pdf Helhedsplan for Rønde (6.2 MB)

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk