Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Bosætning Det blå bånd

Bosætning
  Det blå bånd
  Kalø Campus
  Helhedsplan for Rønde
  Byudvikling ved Eskerod-Rodskov
  Mols i Udvikling
  Pleje- og ældreboliger i Rønde
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Tilgængelighed og mobilitet
  Arealudlæg til boligformål
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Det blå bånd

Det blå bånd strækker sig langs Aarhusbugten fra Djurslandsmotorvejens afslutning ved Eskerod i vest til Knebel i den sydøstlige del af området. Området er bundet sammen af infrastrukturen og omfatter de  større bysamfund Rønde og Ugelbølle, samt de mindre byer Knebel, Vrinners, Følle, Skrejrup, Rodskov og Eskerod.

Det blå bånd - udviklingsområde i Syddjurs Kommune

Det blå bånd udgør et attraktivt østjysk bosætningsområde med sin kombination af en enestående herlighedsværdi på den ene side og en høj tilgængelighed til arbejdspladserne og kulturoplevelser i Aarhus på den anden side. Samtidig tilbyder området mulighed for både at bosætte sig i større bysamfund såvel som i de mindre og hyggelige landsbysamfund. Området har da også oplevet en konstant stigende tilflytning de seneste år, hvor der er sket en samlet vækst på mere end 10 % i antallet af indbyggere siden 2006 – mest markant i Ugelbølle, hvor indbyggertallet er steget med 60 %!

Nærheden til Aarhus er den vigtigste enkeltfaktor for fremtidens vækst i det blå bånd. 45 % af alle kommunens tilflyttere kommer fra Aarhus, og 46 % af alle kommunens beskæftigede er beskæftigede udenfor kommunen – primært i Aarhus. Særligt den vestligste del af det Blå bånd udgør derfor et byudviklingsområde, der har potentialet til at sikre Syddjurs Kommune adgang til og andel i den østjyske vækst og dermed muligheden for at vedligeholde fremtidens velfærdskommune.

En væsentlig forudsætning for fortsat vækst i området er den stadige udvikling af den eksisterende kollektive trafikkorridor mellem Rønde og Skødstrup/Løgten - evt. i form af et fremtidigt letbanetracé. Det er denne trafikkorridor, der sikrer områdets opkobling på Letbanen og hovedinfrastrukturen til Aarhus.

Som udpræget bosætningsområde tilbyder området allerede i dag en høj grad af både offentlig og privat service i form af et stærkt handelsliv centreret omkring Rønde, et velfungerende fritids- og idrætsliv i hele området samt et stærkt kulturliv med Kulturhotellet som fyrtårnet. Dertil kommer, at Røndeområdet udgør rammen om et egentligt viden- og uddannelsesmiljø i Syddjurs Kommune - et egentligt campus-miljø.

Samtidig udgør den østlige del af det blå bånd porten til Nationalpark Mols Bjerge, hvor der i det kommende år vil blive etableret et nyt stort velkomstcenter ved ankomsten til Kalø Slotsruin.

Byrådet ønsker at udvikle det samlede blå bånd. Modellen for denne kommende byudvikling omfatter løbende udvikling af de eksisterende byer, men indeholder også planlægning for et større nyt byudviklingsområde i tilknytning til Eskerod og Rodskov.

Byrådet vil frem til 2017 prioritere:

 


 

Bosætningsanalyse 2011

Temahæfte om Det blå bånd

Syddjurs Kommunes bosætningsvideoer

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk