Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Planstrategi 2015 Indsatsområder Bosætning Arealudlæg til boligformål

Bosætning
  Det blå bånd
  Det grønne bånd
  Ebeltoft
  Landområderne
  Tilgængelighed og mobilitet
  Arealudlæg til boligformål
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Natur, kultur og landskab
Det innovative Syddjurs
 

Arealudlæg til boligformål

Syddjurs Kommune har ikke revideret kommuneplanens mange arealudlæg til boligformål de seneste planperioder. Kommuneplan 2013 indeholder derfor samlet set større arealer til boligformål til de 12 år, kommuneplanen skal planlægge for, end der forventes behov for på baggrund af befolkningsprognoser og forventet boligudbygning. Kommuneplanens uudbyggede boligarealudlæg betegnes også 'restrummelighed'.

Naturstyrelsen var allerede opmærksom på det store arealforbrug til boliger i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2013. Styrelsen gjorde derfor indsigelse imod kommuneplanens vedtagelse. Naturstyrelsen mente (og mener fortsat) ikke, at Syddjurs Kommune kan dokumentere behovet for udlæg af nye byudviklingsarealer, eller redegøre for behovet for fastholdelsen af allerede eksisterende arealer.

Syddjurs Kommune bliver i disse år mødt med krav fra Naturstyrelsen om at udtage eksisterende arealreservationer til boligformål af kommuneplanen, før der kan udlægges nye boligområder. Kommunen har derfor været nødsaget til at afvise en række forespørgsler om konkrete nye byudviklingsprojekter i 2014.

Større fleksibilitet i planlægningen af nye boligområder

Byrådet ønsker at sikre en højere grad af fleksibilitet til at udlægge nye arealer til boligformål i den næste planperiode. Kommunen vil derfor gennemgå samtlige arealudlæg til boligformål i forbindelse med udarbejdelsen af næste kommuneplan. Arealudlæggene skal stemme overens med både markedets efterspørgsel og kommunens visioner og planer.

 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk