Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016

Velkommen til Syddjurs Planstrategi 2015

 

Syddjurs Byråd er stolte over at kunne præsentere vores strategi for kommunens udvikling i de kommende år – Planstrategi 2015.

Syddjurs Kommune er et godt og smukt sted at bo, leve og arbejde – og at besøge, som hundredetusindvis af turister gør det hvert år. Dette potentiale vil vi udnytte gennem en fokuseret og prioriteret indsats. Byrådet har derfor i 2014 fundet, at tiden var inde til at forny visionen for Syddjurs Kommune. Visionen kan du læse nedenfor.

Med Planstrategi 2015 sætter byrådet med udgangspunkt i visionen fokus på fire indsatsområder, der skal præge kommunens udvikling i 2015-2017: BosætningErhvervsudvikling og beskæftigelseNatur, Kultur og Landskab og Det innovative Syddjurs

 

Tematillæg vedtaget juni 2017 i offentlig høring

Byrådet vedtog på sit møde den 21. juni 2017 "Tematillæg til planstrategi 2015 for By- og turismeudvikling i kystnærhedszonen". Tematillægget er i offentlig høring i perioden 3. juli - 1. september. Klik her, for at læse mere om høringsfasen.

Du kan læse pdf tematillaeg_til_planstrategi_hjemmeside.pdf (30.5 MB)og pdf miljoevurdering_af_tematillaeg_planstrategi_2015.pdf (3.9 MB), ved at klikke på linkene.

Tematillægget supplerer den gældende Planstrategi 2015, som er byrådets overordnede strategi for kommunens udvikling.

Byrådet sætter i ”Tematillæg til Planstrategi 2015” fokus på omplacering af sommerhusområder:
• Der er mindre attraktivt beliggende
• Der ikke er aktuelle, fordi de er grønne områder i eksisterende sommerhusområ-der
• Der er omfattet af restriktioner, der reelt betyder, at de ikke kan udnyttes til som-merhuse

I ”Tematillæg til Planstrategi 2015” peger Byrådet på, at man ønsker at planlægge for 4 nye sommerhusområder ved Begtrup Vig, Handrup, Dråby og Holme. Alle områderne er udvidelser af eksisterende sommerhusområder og ligger bag ved eller i forlængelse af disse.

Byrådet udpeger i ”Tematillæg til Planstrategi 2015” to udviklingsområder:
• Ét udviklingsområde til byudvikling ved Eskerod og Rodskov.
• Ét udviklingsområde, der omfatter erhvervsarealerne ved Ebeltoft Færgehavn, og som strækker sig mod nord mod Ebeltoft.

Byrådet vil endvidere arbejde for, at strandbeskyttelseslinjen ved Ebeltoft Færgehavn, på den sydlige del af Ebeltoft Skudehavn og på arealet mellem Ebeltoft Strandcamping og Hotel Ebeltoft Strand aflyses.

Indkaldelse af bemærkninger
Du kan sende dine bemærkninger skriftligt som e-mail til syddjurs@syddjurs.dk, eller med post til Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft. Dit bidrag skal være modtaget af Syddjurs Kommune senest den 1. september 2017.

Hvordan bruges dine bemærkninger?
Byrådet vil behandle de indkomne høringssvar på mødet den 11. oktober 2017. Byrådet vil på mødet tage stilling til, om høringsfasen giver anledning til ændringer i ”Tematillæg til Planstrategi 2015”.

Offentligt møde
Der afholdes offentligt møde om ”Tematillæg til Planstrategi 2015” den 9. august 2017 kl. 17.00 i ”Konferencen” på Rådhuset i Ebeltoft, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

 

Vi gør det sammen

Planstrategien fortæller, hvor vi vil hen, og også hvordan vi ønsker at gøre det. Og den tager udgangspunkt i, at Syddjurs er en robust kommune med aktive borgere, levende bysamfund, velfungerende infrastruktur, mangfoldigt erhvervsliv og kultur- og fritidsoplevelser af højeste kvalitet.

Men samtidig går Syddjurs Kommune forandringer i møde, der både skaber udfordringer og muligheder for kommunens udvikling. Det er ikke mindst den demografiske udvikling, der udfordrer den måde, vi har indrettet vores kommune på. Andelen af ældre borgere bliver større, og børnetallet er faldet markant de seneste år.

Disse udfordringer betyder, at vi skal tænke ud over vores egen grænse og sikre sammenhæng og samarbejde med den omgivende verden i vores planlægning. Det gælder i forhold til infrastruktur, det gælder i forhold til bosætning, det gælder i forhold til erhvervsudvikling og det gælder i forhold til opgaveløsningen på de store velfærdsområder. 

For både at sikre den optimale drift og udviklingen af Syddjurs Kommune som moderne velfærdskommune skal kommunen derfor indgå i tætte samarbejder på både kommunalt og regionalt niveau. For at følge udviklingen og for at skabe nye løsninger.

Syddjurs Kommunes fremtidsmuligheder er i høj grad knyttet til nærheden til Aarhus og det øvrige østjyske vækstcenter, hvor kommunerne er indbyrdes forbundne og afhængige af hinanden, hvad angår både arbejdskraft, arbejdspladser, bosætningsmuligheder, kulturtilbud og infrastruktur.

Denne indbyrdes afhængighed spiller en større rolle end kommunegrænserne, og det er i Syddjurs Kommunes interesse at samarbejde om at udnytte det store vækstpotentiale, der er i Østjylland. Vi vil derfor blandt andet i kraft af vores engagement i Business Region Aarhus aktivt bidrage til at skabe en fortættet og integreret byregion og samarbejde i Østjylland.

Med offentliggørelsen af denne planstrategi inviterer byrådet alle til en spændende dialog om kommunens udvikling.

 

Syddjurs Kommune – vi gør det – sammen

Claus Wistoft

Borgmester

 

 


  
 

Genveje

Læsevejledning

Planstrategi 2015 er en digital strategi, altså en hjemmeside. Få hjælp her til, hvordan du læser strategien.

Hvad er en planstrategi?

Læs om, hvad en planstrategi er, og hvordan den hænger sammen med kommuneplanen.

 

Din mening

Giv os din mening om Planstrategi 2015 og dine forslag og idéer til den næste kommuneplan.

Bosætning

Planstrategiens første indsatsområde.

 

Erhvervsudvikling og beskæftigelse

Planstrategiens andet indsatsområde.

 

Natur, kultur og landskab

Planstrategiens tredje indsatsområde.

 

Det innovative Syddjurs

Planstrategiens fjerde indsatsområde.

 

Vejen til næste kommuneplan

Læs om de ændringer, Byrådet vil lave i den næste kommuneplan.

 


Syddjurs Byråds Vision 2014

Syddjurs Kommune er regionens mest attraktive bosætningsområde for familien, fordi man her kan kombinere vandet, stranden, den enestående natur og et sundt og aktivt liv med nærheden til både den daglige service og Storaarhus.

Samtidig skaber Syddjurs Kommune en velfærdsalliance, hvor borgeren står i centrum gennem åbenhed, nærhed og inddragelse, og hvor det samlede erhvervsliv oplever en kundevendt tilgang med stor erhvervsvenlighed og optimale rammevilkår.

- Læs hele visionen på Syddjurs Kommunes hjemmeside


Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk