Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Vedtaget 9.1.BE9

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

9.1.BE9 - Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke

Plannavn Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke 
Plannummer 9.1.BE9 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 9,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Generelle anvendelsesbestemmelser Åben-lav, tæt-lav, etageboliger og erhverv i miljøklasse 1-2. 
Notat om områdets anvendelse Der skal tages hensyn til det omkringliggende bymiljø. Området er under byomdannelse. 
Bebyggelsens omfang og udformning Maks. bebyggelsesprocent: 40 % for tæt-lav for den enkelte ejendom og 50% for etageboliger for den enkelte ejendom. 
Ekstra bestemmelser Der skal etableres en offentlig sti igennem området, der forbinder Stationsvej med Industrivej. 
Nuværende zonestatus Byzone 
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet byområde 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk