Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Vedtaget 9.1.B8

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

9.1.B8 - Boligområde ved Byvangen og Bytoften

Plannavn Boligområde ved Byvangen og Bytoften 
Plannummer 9.1.B8 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang og udformning Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag 
Ekstra bestemmelser Der fastlægges bestemmelser om, at områdets karakter med hensyn til bebyggelse, beplantning, vejanlæg, samspil med de omkringliggende landbrugsområder og lign. skal bevares. 
Specifik anvendelse
 
Nuværende zonestatus Byzone 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet boligområde 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk