Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Vedtaget 7.9.B2

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

7.9.B2 - Boligområde vest for Marbækvej i Skørring

Plannavn Boligområde vest for Marbækvej i Skørring 
Plannummer 7.9.B2 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Max. bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang og udformning Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag 
Nuværende zonestatus Landzone 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet boligområde 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk