Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Vedtaget 6.1.R8

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

6.1.R8 - Rekreativt område ved Enggårdsbakken, Kolind

Plannavn Rekreativt område ved Enggårdsbakken, Kolind 
Plannummer 6.1.R8 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Bebyggelsens omfang og udformning Der må kun etableres bebyggelse, legepladser og lignende, som naturligt hører til områdets anvendelse. 
Specifik anvendelse
 
Nuværende zonestatus Byzone 
Anvendelse specifik (Plansystem) Rekreativt område 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk