Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Vedtaget 6.1.B19

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

6.1.B19 - Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind III

Plannavn Boligområde ved Enggårdsbakken, Kolind III 
Plannummer 6.1.B19 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang og udformning Max. bebyggelsesprocent (%): 25 % for åben-lav for den enkelte ejendom og 35 % for tæt-lav for den enkelte ejendom. 
Krav til opholds- og friarealer Min. 20 % (af grundarealet) sammenhængende friareal foruden parkeringsarealer. 
Ekstra bestemmelser Max. højde: 8,5 m for åben-lav og 8 m for tæt-lav. Bebyggelsens omfang og udformning: Grundarealer, der anvendes til dobbelthuse, skal mindst udgøre 800 m2. 
Specifik anvendelse
 
Nuværende zonestatus Byzone 
Anvendelse specifik (Plansystem) Blandet boligområde 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk