Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Vedtaget 2.1.C8

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

2.1.C8 - Lokalcenterområde langs Løgtenvej

Plannavn Lokalcenterområde langs Løgtenvej 
Plannummer 2.1.C8 
Anvendelse generelt Centerområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Notat om områdets anvendelse Max. Bruttoetageareal for butikker: Dagligvarebutikker, 1.000 m² pr. butik. Samlet i området 2.000 m². Ingen udvalgsvarebutikker. 
Bebyggelsens omfang og udformning Max. højde: 8,5 m bortset fra enkelte bygningsafsnit. 
Krav til opholds- og friarealer Der skal fastlægges bestemmelser, der sikrer området præsentabel 'grøn' karakter. 
Nuværende zonestatus Byzone 
Anvendelse specifik (Plansystem) Mindre butiksområder 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk