Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Vedtaget 2.1.B20

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

2.1.B20 - Boligområde vest for Tendrup Hovvej og Ravnhøjvej

Plannavn Boligområde vest for Tendrup Hovvej og Ravnhøjvej 
Plannummer 2.1.B20 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang og udformning Max. antal etager: 2, hvoraf 1 etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag. De rekreative området må ikke bebygges yderligere, bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere. 
Nuværende zonestatus Byzone 
Anvendelse specifik (Plansystem) Boligområde - Åben lav 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk