Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Vedtaget 12.12.R10

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

12.12.R10 - Rekreativt område til feriepark ved Djurs Sommerland

Plannavn Rekreativt område til feriepark ved Djurs Sommerland 
Plannummer 12.12.R10 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Max. antal etager 3 etager 
Notat om områdets anvendelse Området kan anvendes til feriecenter i form af bl.a. hovedbygning incl. hotel og fælles faciliteter (som fx reception, restauranter, butik, personale og lagerfaciliteter og lign.), feriehuse og campingplads. Hovedbygning skal placeres i områdets nordlige del. 
Bebyggelsens omfang og udformning Max. Etageantal; 3 etager for hovedbygning og 2,5 etager for feriehuse. Max. Højde; max. kote 40 for hovedbygning. Max. 8.5 m for feriehuse. Max. Etagemeter; 3.000 m2 for hovedbygning og 30.000 m2 for feriehuse. For at hindre spredt bebyggelse i det åbne land skal udviklingen i forbindelse med Djurs Sommerland ske efter indefra og ud princippet. Det betyder konkret at: • der skal udbygges ud fra de områder der ligger tæt på forlystelsen Djurs Sommerland eller andre hovedfaciliteter først. • bebyggelsen skal fremstå som afgrænsede enheder • udbygningen af det samlede område skal ske i etaper, med udgangspunkt i de naturlige centre som defineres af etablerede hovedfaciliteter. 
Miljøforhold I forbindelse med lokalplanlægningen skal der tages hensyn til grundvandets sårbarhed, bilag IV arter og andre naturinteresser gennem disponeringen af arealerne og eventuelle afværgeforanstaltninger. 
Infrastruktur Området skal vejbetjenes fra Hovedvejen og/eller fra den planlagte nord-syd vej. 
Ekstra bestemmelser Butiksstørrelsen skal afspejle den sekundære funktion som butikken har i forhold til områdets anvendelse. Den maksimale butiksstørrelse er 250 m2. 
Nuværende zonestatus Landzone 
Anvendelse specifik (Plansystem) Feriecentre 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk