Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Kladde 6.1.O12

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

6.1.O12 - Offentligt område ved Bugtrupvej og Frellingvej i Kolind

Plannavn Offentligt område ved Bugtrupvej og Frellingvej i Kolind 
Plannummer 6.1.O12 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af Området som helhed 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Ekstra bestemmelser På området er fastlagt en vejbyggelinje i en afstand af 17,5 m fra Frellingvejs vejmidte, samt en vejbyggelinje i en afstand af 20 m fra Bugtrupvejs vejmidte. 
Nuværende zonestatus By- og landzone 
Anvendelse specifik (Plansystem) Område til offentlige formål 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk