Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Kladde 6.1.E8

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

6.1.E8 - Erhvervsområde ved Hvedevej og Frellingvej i Kolind

Plannavn Erhvervsområde ved Hvedevej og Frellingvej i Kolind 
Plannummer 6.1.E8 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Max. bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af Den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Notat om områdets anvendelse Max. bruttoetageareal for butikker: Butikker til særlig pladskrævende varegrupper, 3000 m2. Samlet 10.000 m2. 
Krav til opholds- og friarealer Der reserveres plads til hovedsti til forbindelse til kommende boligområde vest for Frellingvej. 
Ekstra bestemmelser Der etableres beplantningsbælter til strukturering og afgrænsning af området. 
Nuværende zonestatus Byzone 
Anvendelse specifik (Plansystem) Erhvervsområde 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk