Syddjurs.dk · Udskriv · Læs højt · Indeks · Sitemap
Planstrategi 2015 Kommuneplan 2016
Du er her: Kommuneplan 2016 Rammer for lokalplanlægning Rammer for enkeltområder Kladde 13 Rekreativt område til Djurs Sommerland Feriepark ved Nimtofte - Kommuneplantillæg 1

Distrikt 1, Ebeltoft
Distrikt 2, Hornslet-Rodskov
Distrikt 3, Rønde-Ugelbølle
Distrikt 4, Knebel-Vrinners-Tved
Distrikt 5, Ryomgård-Pindstrup
Distrikt 6, Kolind
Distrikt 7, Lime (Ådalen)
Distrikt 8, Tirstrup-Balle (Rosmus)
Distrikt 9, Mørke
Distrikt 10, Thorsager
Distrikt 11, Feldballe
Distrikt 12, Nimtofte
Forklaring til rammekategorier
Miljøklasser
 

12.12.R13 - Rekreativt område til feriepark ved Djurs Sommerland

Plannavn Rekreativt område til feriepark ved Djurs Sommerland 
Plannummer 12.12.R13 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Maksimale etageareal, der må opføres 33000 
Det maksimale etageareal beregnes af: Området som helhed 
Max. antal etager 3 etager 
Notat om områdets anvendelse

Området må anvendes til feriepark i form af "feriecenter" og "campingplads".

Anvendelsen til feriecenter omfatter overnatningsfaciliteter i form af hotel med værelser samt sammenbyggede og fritliggende hotelenheder (hytter). Feriecenter omfatter desuden anvendelse til reception, spisesteder, personalefaciliteter, lager og depoter, indendørs og udendørs legeområder, kiosker, salgssteder med fx souvenirs, samt en butik med dagligvarer til ferieparkens forsyning.

Anvendelsen til campingplads omfatter overnatningsfaciliteter i form af pladser til campingvogne, autocampere, teltpladser, campinghytter, servicebygning og udendørs legeområder.

Der må desuden indenfor området ske anvendelse til en bolig for portner, bestyrer eller anden ansat i virksomheden.

 
Bebyggelsens omfang og udformning

Max. Etageantal; 3 etager for hovedbygning og 2,5 etager for hotelenheder. Max. Højde; max. kote 40 for hovedbygning. Max. 8.5 m for hotelenheder. Max. Etagemeter; 3.000 m2 for hovedbygning og 30.000 m2 for hotelenheder.

Campingplads skal etableres i henhold til Campingreglementet.

For at hindre spredt bebyggelse i det åbne land skal udbygningen ske efter indefra og ud princippet dvs fra de områder som ligger i umiddelbart tilknytning til forlystelsesparken Djurs Sommerland. Bebyggelsen skal fremstå som afgrænsede enheder og kan ske i etaper.

 
Miljøforhold

I forbindelse med lokalplanlægningen skal der tages hensyn til grundvandets sårbarhed, bilag IV arter og andre naturinteresser gennem disponeringen af arealerne og eventuelle afværgeforanstaltninger.

 
Infrastruktur

Området skal vejbetjenes fra Hovedvejen og/eller fra den planlagte nord-syd vej.

 
Ekstra bestemmelser

Butiksstørrelsen skal afspejle den sekundære funktion som butikken har i forhold til områdets anvendelse. Den maksimale butiksstørrelse er 250 m2.

 
Specifik anvendelse
 
Nuværende zonestatus Landzone 


 

 

Syddjurs Kommune · Lundbergsvej 2 · 8400 Ebeltoft · Telefon 87 53 50 00 · syddjurs@syddjurs.dk · www.syddjurs.dk